Sveaviken Bostad förvärvar fastigheter i centrala Enköping och planerar för upp till 300 lägenheter samt förskola

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Lillsidan 6:1, 5:3 och 5:4 som är centralt belägna i Enköping. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till 95 Mkr och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more

Sveaviken Bostad inleder samarbete med Nordsten Sveafastigheter och förvärvar fastigheter i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter Bostad Group, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår…

Read more

Sveaviken Bostad får markanvisning i Hässelby

Sveaviken Bostad AB har fått en markanvisning i Hässelby och planerar för cirka 100 lägenheter. Beslutet togs i Stockholm stads exploateringsnämnd torsdagen den 17 december. Markanvisningen sker inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Priset för marken är satt till 7200 kr/kvm ljus BTA och tänkt exploatering är 6000 BTA. Byggstart…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i centrala Malmö och planerar för upp till 400 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Malmö Tangenten 2 som är belägen i Sorgenfri i centrala Malmö. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas enligt 4500 kr/kvm ljus BTA och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Lund under uppförande med 75st hyresrätter

2020-12-15 Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva Fastigheten Lund Parasollet 2 som är belägen i stadsdelen Brunnshög i Lund. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 180 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken…

Read more

SIBS anställer hållbarhetschef

2020-12-07 SIBS har sedan starten 2016 haft som ambition att förändra byggindustrin i grunden. Genom en helintegrerad värdekedja möjliggörs optimering av varje del av processen, från projektering till färdigställande och långsiktig förvaltning. Hållbarhetsfrågorna är prioriterade i koncernens samtliga bolag, där bland andra Sveaviken Bostad ingår. Den 1 februari 2021 tillträder Jon Mellqvist som hållbarhetschef för koncernen.…

Read more