Press release

Regulatory

SIBS AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 19 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 400 mkr inom ett rambelopp om 600 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 baspunkter med slutligt förfall den 19 april 2024.SIBS har ansökt om notering…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR ETT SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

2020-10-19 SIBS AB (publ) (”SIBS”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 mkr inom ett rambelopp om totalt 600 mkr. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 800 baspunkter och slutligt förfall den 19 april 2024. Lånet emitteras per den 19…

Read more